Member detail

Home » Member detail
Tovární 582/9, Prostějov – Vrahovice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Zdeněk Císař
Logo
Email
redo@redo.cz
Zaměření
REDO, s.r.o. je předním výrobcem vysoce kvalitních produktů, zejména modulárních nosných systémů určených pro ozbrojené síly a vymáhání práva.
REDO vyvíjí a vyrábí vybavení a výstroj pro armádu, speciální síly, policii, hasiče a bezpečnostní agentury. Redo se zaměřuje na kvalitu a využívá nejnovější a nejmodernější materiály a výrobní techniky.
Hlavní produktová řada Redo zahrnuje batohy, balistické vesty a neprůstřelné vesty, tašky, bojové oblečení pro speciální vojenské jednotky a jednotky SWAT, pouzdra a obaly pro střelivo, přezky a různou výstroj, mobilní polní postele atd.

Ve společnosti REDO nabízíme našim klientům flexibilní možnosti: produkty mohou být vyrobeny podle vašich přesných specifikací nebo můžete odložit náš vlastní tým pro výzkum a vývoj a navrhnout pro vás kompletní produktovou řadu.

Reference:
Armáda a policie Německa, Rakouska, České republiky, Švýcarska, Nizozemska.

REDO je také distributorem aktivních uhlíkových bandáží (značka je Bauer Bandage Special).
Je to sterilní obvaz s aktivním uhlím ve formě mikrovlákna se zvýšenou absorpcí indukovanou osmotickým gradientem.
Bauer Bandage je jedinečný bandáž čistého aktivního uhlí ve formě nanovláken s vysokým sacím účinkem polutantů rány, která je netoxická, zabraňuje infekci rány a sama o sobě je sterilní. Aktivní uhlík může na sebe vázat bakterie, což vede k jejich destrukci.
Main Activities
Redo s.r.o. is a leading manufacturer of high quality products, particularly of Modular Load Carrying Systems designed for Armed Forces and Law Enforcement.
REDO develops and manufactures equipment and gear for the army, special forces, police, firefighters, and security agencies. Redo focuses on quality and use the latest and most modern materials and production techniques.
Redo main product´s range includes rucksacks, ballistic vests and bulletproof jackets, bags, combat wear for special army units and SWAT units, cases and packaging for ammunition,rearms and various equipment, mobile field beds, etc.

At REDO company, we provide flexible options to our clients: products can be made to your exact specifications or you can defer to our in-house R&D team to design a full product line for you.

Examples of references:
Army and police of Germany, Austrian, Czech Republic, Switzerland, Holland.


REDO is also a distributor of Active Carbon Bandages (brand name is Bauer Bandage Special).
It is a sterile bandage with activated carbon in micro-filament form with increased absorption induced by an osmotic gradient.
Bauer Bandage is a unique pure active carbon bandage in the form of nanofibers with a high sucking effect of wound pollutants, which is nontoxic, prevents wound infection and it is, in itself sterile. Activated carbon may bind bacteria on itself and thus leads to their destruction.
Fax
+420 582 330 914
Ulice / Street
Tovární 582/9
Město / City
Prostějov – Vrahovice
PSC / ZIP
798 11
463 42 010
DIČ / VAT
CZ46342010
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní