Member detail

Home » Member detail
Třebohostická 987/5, Praha 10 – Strašnice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jan Kuchař
jednatel a generální ředitel
Ing. Ondřej Havlík
obchodní ředitel

Tel: +420 234 051 002
Logo
Email
info@ttc.cz
WWW
www.ttc-telekomunikace.cz
Zaměření
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je předním výrobcem a dodavatelem specializovaných systémů v oblasti kritické infrastruktury – zejména síťových infrastrukturních řešení na bázi DWDM a MPLS, dispečerských systémů KONOS a systémů přenosu signálů a odečtů v energetických a jiných průmyslových sítích.
Kromě tradičních telekomunikačních řešení v rámci konvergence hlasových a datových sítí dodává TTC TELEKOMUNIKACE i řešení v rámci projektů konvergované bezpečnosti. Společnost jako přední systémový integrátor v oblasti telekomunikací a ICT také nabízí služby ucelených komunikačních řešení, které využívají výhod hlasové komunikace na bázi IP protokolu a progresivních bezdrátových technologií. U všech řešení je kladen velký důraz na bezpečnost a spolehlivost.
Main Activities
TTC TELEKOMUNIKACE is a leading manufacturer and supplier of specialized systems in the field of critical infrastructure – in particular, network infrastructures based on DWDM and MPLS, the KONOS dispatching systems as well as systems for signal transmission and readings in the energy sector and in other industrial networks.

In addition to traditional telecommunications projects within the voice convergence and data networks, TTC TELEKOMUNIKACE also delivers solutions within the field of security convergence. As a leading systems integrator in the telecommunication and ICT industry, the company also offers integrated communications solutions that take advantage of IP-based voice communication and progressive wireless technologies. Special emphasis is placed on security and reliability in all solutions.
Fax
+420 234 052 999
Ulice / Street
Třebohostická 987/5
Město / City
Praha 10 – Strašnice
PSC / ZIP
100 00
411 94 403
DIČ / VAT
CZ41194403
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství