KOVOSVIT MAS, a.s. rozšířil byznys o MAS HYDRO

9.12.2014
David

Jeden z největších strojírenských podniků v České republice KOVOSVIT MAS rozšiřuje portfolio svého podnikání o Divizi MAS HYDRO, která začala úspěšně expandovat do zemí EU.

Značka MAS nově vstupuje na trh v oblasti energetiky a hydrotechniky, kdy nově nabízí inovativní technologie pro malé vodní elektrárny. V oblasti hydroenergetiky se jedná především o ekonomicky efektivní turbíny pro nízkospádové lokality. „Rozhodli jsme se využít malé hydroenergetické revoluce, která se postupně šíří Evropou. Investujeme do výzkumu, vývoje a výroby a klasický typ turbíny obohacujeme o naše inovace. Přidanou hodnotou je především využití nízkospádových lokalit jinak obtížně ekonomicky využitelných s dosud běžně používanými technologiemi vodních motorů,“ říká ředitel divize František Švec. Společnost navazuje na tradici produkce obráběcích strojů, které vyrábí i standardní typ turbín a běžně je dodává svým zákazníkům.