Koordinace zájmu obranného průmyslu o PROPED 2020 s MO ČR

31.7.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že v duchu pokračující tradice dlouhodobé spolupráce mezi odborem průmyslové spolupráce MO ČR a českým obranným průmyslem se na vás stejně jako loni MO ČR obrací ve věci průzkumu zájmu o podporu vašich aktivit v zahraničních teritoriích pro rok 2020.

Primárně jde o zajištění co nejlepší synergie aktivit MO ČR, a to zejména v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) realizovaných ve spolupráci s MZV ČR, dalšími resorty a institucemi a jednotlivými ZÚ.

V příloze naleznete opět dotazník, o jehož vyplnění vás tímto MO ČR zdvořile žádá – výrazně tím usnadníte přípravu a plánování a zajistíte si tak co nejefektivnější podporu svých exportních aktivit i v příštím roce. Dle souběhu zájmů o konkrétní teritoria a země bude MO ČR moci následně připravit co nejlepší plán akcí v roce 2020, a to jak v podobě zahraničních cest, podpory účasti na veletrzích, realizaci B2B seminářů, ale také skrze incomingové mise do ČR. Pevnou součástí podpory MO ČR je také financování národních stánků na vybraných zahraničních veletrzích.

Z toho důvodu organizuje MO ČR hromadné setkání představitelů českého obranného průmyslu se zástupci MO ČR a zástupci teritoriálních odborů MZV ČR a dalších institucí. Cílem tohoto setkání bude prodiskutovat výsledky dotazníkového průzkumu, zodpovědět případné doplňující otázky a poskytnout bližší informace k jednotlivým teritoriím a záměrům MO ČR, MZV ČR a dalších institucí v daných regionech pro příští rok.

Jednání se uskuteční ve čtvrtek 22. 8. 2019 od 09:00 v hlavní budově MO ČR na Valech.

Předpokládaná doba trvání jednání jsou tři hodiny. Jméno/a zástupců společnosti a potvrzení jejich účasti prosím zašlete do pondělí 19. 8. 2019 COB.

Vyplněné dotazníky prosím zašlete ideálně do neděle 18. 8. 2019, aby MO ČR mělo čas je zpracovat a připravit podklady na čtvrteční jednání.

Kontaktní osobou pro tuto akci je paní Mgr. Eva Pelikánová, pelikanovae@army.cz, 973 201 851.