Konference k OBP organizovaná MAFRA ve spolupráci s AOBP

11.12.2014
David

Dne 4. prosince 2014 se uskutečnila konference, jejímž cílem bylo projednat perspektivy obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve světle přípravy koncepce rozvoje armády ČR do roku 2025. Jedním z panelistů byl i prezident AOBP Jiří Hynek, který ve svém vystoupení upozornil na propastné rozdíly mezi výkonem státní správy a výkonností průmyslové sféry ve srovnání se světem. Důvěra v politické struktury, vymahatelnost práva, byrokratické přístupy nás posouvají mezi rozvojové země, zatímco výkonnost průmyslu nás navrací mezi rozvinuté země. Alespoň podle ukazatelů Světového ekonomického fóra, zmínil Jiří Hynek. Vůbec nám v tom nepomáhá přístup EU, jejíž regulatorní role postupně zmenšuje konkurenceschopnost celé EU. Jako příklad uvedl více než 200 stránkový seznam duálních technologií, které EU reguluje, respektive snaží se regulovat. V tomto seznamu se nachází běžný materiál, který je k dostání na globálních trzích v kdejakém modelářském obchodě nebo v prodejnách Baumaxu. Z průmyslových kruhů pak zazněly připomínky na ztrátu kompetencí resortu obrany v oblasti specifikací požadavků na špičkové technologie, což vyplývá z redukce počtů osob a úbytku odborníků. O to více je potřeba užší spolupráce mezi průmyslem a resortem obrany. Na úrovni vlády k tomu byla přijata příslušná usnesení, existuje Smlouva koaličních stran o zajištění obrany ČR, která deklaruje užší spolupráci s odbornou veřejností a podporu obrannému průmyslu. Realizace těchto závazků je však za očekáváním. Pozitivně naopak hodnotíme vytvoření funkce NMO pro spolupráci s průmyslem. To umožňuje přímý dialog s resortem obrany, který jsme postrádali. Klíčovou parametrem úspěšnosti spolupráce bude činnost akvizičního systému MO, v jehož kompetenci jsou nástroje přímé podpory domácího OBP formou zakázek. Umožňuje to evropská i národní legislativa. To ostatně jasně formuloval ve svém vystoupení Thomas Muller, který je expertem na evropské právo v oblasti výjimek při obranném pořizování. Praktické poznatky představitelů firem GORDIC a PBS Velká Bíteš pak dokreslily celkový obraz situace na bezpečnostním trhu. Firmy apelují na koncepční přístup státu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, ekonomické přínosy zakázek domácímu průmyslu pro hospodářství země a nebezpečí odchodu investorů z ČR, pokud se podmínky v ČR budou zhoršovat. Ohlas vzbudilo v auditoriu vystoupení Hynka Kmoníčka, ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Ten upozornil na tradici zbrojní výroby, která sahá až do období první republiky. K některým pesimistickým vyjádřením upozornil, že ČR stále patří k 30 fungujícím zemím světa a přesun investic mimo tento funkční prostor je velmi problematické, s čímž má osobní zkušenosti. Je však potřeba hledat příležitosti tam, kde se nacházejí peníze, což je v současné době zejména v Asii, kam proto s prezidentem republiky cestuje.