Jiří Skalický: Stát má podporovat rozvoj úspěšných firem a ne jim život komplikovat

7.9.2011
David

Společnost EXCALIBUR ARMY v Přelouči navštívil poslanec PharmDr. Jiří Skalický Ph.D. (TOP 09 a Starostové) v doprovodu prezidenta AOBP RNDr. Jiřího Hynka. Účelem návštěvy bylo seznámení se s plány této úspěšné firmy, která se zabývá výrobou, opravami a obchodem s vojenskou technikou i na mezinárodní úrovni. Z původního státního podniku VOP Přelouč, který před pěti lety skončil v konkurzu, se podařilo díky soukromému kapitálu a schopnému managementu vybudovat prosperující společnost. EXCALIBUR ARMY je ochoten převzít i část dalšího státního podniku, pro který AČR nemá využití. Tím je závod Šternberk, který je součástí VOP-026. Cílem je stabilizovat výrobní základnu, posílit technologické schopnosti v oblasti motorů a pokračovat na civilních projektech a na výrobě a opravách vojenské techniky. Plánované je také navýšení produkce spojené s vytvořením pracovních míst v Olomouckém i Pardubickém kraji. Nicméně je klíčové přebírat živou firmu, nikoliv vybydlené výrobní prostory. Ředitel Jaroslav Strnad považuje za prioritní zachovat pracovní místa a zastavit odchod odborníků, ke kterému v současné době ve Šternberku dochází. Poslanec Skalický slíbil zasadit se o tento projekt a požadovat v této záležitosti urychlené rozhodnutí Ministerstva obrany.

Diskuze dále poukázala na problematiku exportu vojenského materiálu. České exportní firmy jsou závislé nejen na exportních licencích, udělovaných příslušnými českými úřady, ale bohužel na libovůli úřadů zemí, přes které jsou jejich produkty přepravovány. Tyto často dělají různé obstrukce při vyřizování žádostí o vydání tranzitních licencí, od prodlužování lhůt pro jejich zamítání, a tím se poškozuje zahraniční obchod ČR.  Prezident AOBP Jiří Hynek vysvětlil jeden ze strategických cílů českého obranného průmyslu:  „Naším dlouhodobým cílem je, aby okolní země zrušily institut tranzitních licencí. Je to přežitek minulé doby, naše země ho nepoužívá a nepatří to do principů Evropské unie. Je nám však jasné, že okolní tranzitní státy tomu nebudou nakloněny. Z krátkodobého horizontu bychom se spokojili i s tím, kdyby byla alespoň stanovena jasná pravidla, při jejichž splnění by naše firmy tranzitní licenci automaticky získávaly“.

Při jednání se účastníci dotkli také problematiky, která trápí téměř všechny české exportéry. Jde o udělování exportních licencí českými úřady. „Exportní potenciál českého průmyslu nemůže být využit, aniž by ministerstvo zahraničních věcí mělo na zřeteli především obchodní zájmy českých firem tak, jak to dělají téměř všechny země na světě. V řadě případů je ekonomickou chybou, když ministerstvo zahraničních věcí nesouhlasí s některými obchody s vojenským materiálem. Pak je tento trh okamžitě obsazen našimi zahraničními konkurenty.“ uzavřel jednání prezident AOBP jiří Hynek. Poslanec Jiří Skalický dodal: „Ministerstvo zahraničí by mělo jednoznačně podporovat exportní snahy našich firem. Využiji nejbližší možnosti, abych na nutnost řešit celou tuto problematiku upozornil.“

p1110985_m_jpg_13617

p1110961_m_jpg_92664