Informace řešitelům výzkumných projektů k novému Programu TREND

16.5.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že první veřejnou soutěž na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje k podpoře v novém programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND vyhlásila 15. května 2019 Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Nový Program TREND schválila vláda v březnu a v následujících letech bude hlavním nástrojem na podporu projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR pro potřeby podniků. V souladu s cíli Programu TREND se podprogram 1 nazvaný Technologičtí lídři, ve kterém je první soutěž vyhlášena, zaměří na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje, především pro zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0.

Podpora projektů v Programu TREND je jedním z nástrojů naší nové Inovační strategie ČR, přispěje k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky, tvorbě vyšší přidané hodnoty, zvýšení exportního potenciálu našich podniků a také k zefektivnění spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Máme připraveny i navazující nástroje na podporu inovací tak, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a vedly k rozvoji celého inovačního systému. Tyto nástroje zároveň pomáhají připravit podniky na dobu ekonomického zpomalení, kdy konkurenceschopnost bude zásadní,“ uvedl ministr Karel Havlíček.

Hlavním uchazečem o podporu bude vždy podnik, který má možnost řešit projekt jak samostatně, tak i ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi. Všechny podpořené projekty by měly mít ekonomický smysl s přínosem pro všechny účastníky, proto platí, že i výzkumné organizace musí do realizace projektu vložit vlastní prostředky na pokrytí alespoň 10 % svých nákladů. Pro podniky platí limity dané pravidly veřejné podpory a v úhrnu na celý projekt je omezení pro dotaci stanoveno na 70 % z výše nákladů všech účastníků projektu. Doba trvání projektů je stanovena v rozmezí od 12 do 60 měsíců.

Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Získané poznatky přispějí k transformaci a modernizaci způsobů výroby, umožní rozvoj nových oblastí digitalizace a jejího využití v průmyslu a službách. Program tak umožní vznik a aplikaci zcela nových technologií reagujících na aktuální požadavky v automotive a dalších klíčových odvětvích. Díky Programu TREND tak přibudou ke 2 400 inovativním projektům, jež TA ČR za 10 let svého působení podpořila, stovky dalších užitečných řešení,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko dodal: „Na první projekty zahajované v roce 2020 jsou k dispozici 2 miliardy Kč, uchazeči mohou své záměry přihlašovat až do 11. července 2019 a výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději na konci roku. Projekty mohou být řešeny již od ledna 2020.

Text Programu TREND, jak ho schválila vláda, byl již koncem března představen na webu MPO v rubrice Podpora výzkumu a vývoje. Veškerou dokumentaci k aktuální soutěži lze nalézt na webu TA ČR, která program administruje.