Informace o průběhu shromáždění Rady ředitelů

14.9.2011
David

Dne 8. září 2011 se uskutečnilo v prostorách CEVRO Institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Shromáždění Rady ředitelů AOBP (RŘ), jehož prvotním úkolem byla doplňková volba nového předsedy za Mgr. Radka Chaloupku. Ze stávajících 38 členů (RŘ) se jednání zúčastnilo 19 zástupců. Kromě nich bylo přítomno dalších 7 představitelů členských firem, kteří nejsou členy RŘ. V tajném hlasování byl předsedou RŘ zvolen Ing. Miloš Soukup (jednatel MS Line s.r.o.). Ten v krátkém vystoupení přednesl svoje představy o činnosti v této funkci. Chtěl by s využitím možností, které dává jeho mediální společnost, prezentovat na zahraničních i domácích výstavách, veletrzích a jiných příležitostech možnosti obranného a bezpečnostního průmyslu, dále pak přispět k diskusi mezi státní správou a průmyslem o problémech tohoto odvětví. Při řešení jednotlivých otázek nebo problémů aktivizovat konkrétní skupiny zainteresovaných firem (vznikem Sekcí) formou společných setkání k dané problematice nebo formou kulatých stolů (např. na půdě Parlamentu ČR za účasti vrcholných zástupců státní správy). Jako první téma navrhl diskusi k závěrům Bílé knihy a následným dopadům na český obranný a bezpečnostní průmysl.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádné volby, končí volební období v příštím roce, kdy se podle stanov mají uskutečnit řádné volby funkcionářů RŘ. Ve stejné době bude končit i volební období dosavadního místopředsedy RŘ, kterým je Ing. Michal Filipi (AVEC CHEM s.r.o.).

V další části jednání RŘ vystoupil zástupce ředitele Licenční správy MPO JUDr. Petr Gilka s informacemi ke změnám v zákoně o obchodu  vojenským materiálem a jejich promítnutí v praxi. Dále pak vystoupil p. George Menexis, Senior Project Manager společnosti EPICOS s prezentací o projektu EPICOS/EXOSTAR a obchodních příležitostech pro český obranný a bezpečnostní průmyslu. V neposlední řadě zástupci hostitelů Mgr. Ladislav Mrklas Ph.D., Ing. Jaroslav Salivar, RNDr. Pavel Štalmach, MBA, PhDr. Jan Jireš a Ing. Jiří Šedivý, představili aktivity Centra bezpečnostních studií a Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institutu a možnosti spolupráce s AOBP.

Z diskuze k vystoupení představitele Licenční správy vyplynula potřeba nejen široké osvěty novelizovaného zákona 38/1994 Sb., ale především jeho jasného výkladu včetně kategorií licencovaných materiálů a omezení administrativy u již jednou schválených druhů.

dsc_1596_jpg_36654

dsc_1634_jpg_58284

dsc_1638_jpg_25348