Industry Day on Standardization

18.6.2012
David

Dne 12. června 2012 se v konferenčním sále Domu armády Praha konal Industry Day on Standardization. Jedná se o jednu z akcí organizovaných v rámci série mezinárodních jednání k oblasti obranné standardizace, pořádaných Úř OSK SOJ a MO v rámci předsednictví ČR zemím skupiny Visegrádské čtyřky. Jednání se zúčastnily členské firmy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP).

ČR reprezentovali zástupci Sekce vyzbrojování MO, výkonný ředitel VOP CZ, s.p. Ing. Pavel Mikunda, programový manažer Ing. Martin Mamula z AERO Vodochody, a.s., zástupci Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) a firmy AURA, s.r.o., která je zhotovitelem Informačního systému logistiky AČR. 

Nosným tématem Industry Day on Standardization bylo uplatňování standardizačních požadavků na výzbroj a techniku v českém a evropském obranném průmyslu, s akcentem na spolupráci členských zemí Evropské obranné agentury (EDA) a NATO. Zahraničních účastníků jednání bylo celkem dvacet.

Prezentaci za AOBP ČR přednesl její viceprezident pro mezinárodní vztahy JUDr. Richard Hlavatý.

JUDr. Richard Hlavatý 

Další prezentace přednesli zástupci obranného a bezpečnostního průmyslu s vazbou na standardizaci:

–          zástupce Sekce vyzbrojování MO Ing. Richard Mácha;

–          zástupce EDA – vedoucí představitel pro kooperaci ve vyzbrojování pan Christian Schleippmann;

–          výkonný ředitel firmy AURA, s.r.o., Ing. Zdeněk Buřival a její produktový manažer Jan Kula, DiS.;

–          ředitel rozvoje obchodu firmy OPTAGLIO, s.r.o., Mgr. Marek Houda.

Podněty zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu, které zazněly v průběhu Industry Day on Standardization, byly v následujících dnech projednány ve dvou pracovních skupinách EU z oblasti materiálové standardizace – MSHT a MSG. Jednání MSHT předsedal pan David Wilkinson z Velké Británie a jednání MSG ředitel EDA pro vyzbrojování pan Giampaolo Lillo.

industry_day_on_standardization_finalni_verze_pdf_12519