Evropské zdroje – zápis z jednání s ředitelem pro průmysl EK (Philippe Brunet)

25.9.2017
Alice Štysová

Na základě žádosti EK uskutečnil dne 22.9.2017 Ing. Švarc rozhovor s ředitelem pro vesmírnou politiku, výzkum, obranu a program Copernikus Komise EU Philippem Brunetem. Rozhovor se týkal připravovaného programu EU k financování vývoje obranných technologií (EDIDP – European Defence Industry Development Program). Diskutována byla obsahová stránka připravovaného nařízení ke spuštění programu EDIDP, ale zejména potenciál, který program nabízí. Na roky 2019-2020 je připravován rozpočet ve výši 500 mil €. Komise bude kofinancovt 20%, pokud se bude týkat o program v souladu s cíli PESCO (Stálá strukturovaná spolupráce do které se ČR hlásí), bude podíl EU 30%. Pokud bude navíc určitý podíl SMEs, připravují se další bonusy, možná další procenta kofinancování (stále se jedná o výši kofinancování a dalších bonusech). Programy budou muset být inovativní a v souladu s požadavky na schopnosti ozbrojených sil (ty na úrovni EU stanovuje EDA, kde o obsahu rozhoduje výbor složený ze zástupců MO/Generálních štábů). Celkem tedy bude muset být k dispozici 2,5 miliardy € na realizaci programů v rámci EDIDP. To zřejmě nebudou schopny soustředit ani největší evropští hráči, kteří tak budou muset tvořit konsorcia. Podle Bruneta bude problém takovéto prostředky realizovat. Je zde proto šance pro menší země a firmy tvořit menší konsorcia (2 země 3 firmy) a přicházet s menšími programy, ale také se zapojit do přeshraničních konsorcií velkých evropských firem. Problémem velkých evropských firem při otevírání dodavatelských řetězců je nedůvěra v udržitelnost dodavatelských řetězců, zajištění dodávek v dlouhodobém horizontu a následné penalizace ze strany zadavatelů zakázek. Zde se hledá řešení na úrovni vlád, které by nějakým způsobem garantovaly pokračování výroby klíčových komponentů (například odkoupením krachující firmy, transferem IPR na jinou firmu apod.). Dalším požadavkem bude určitý příslib zainteresovaných vlád, že výsledný produkt pořídí. To sice limituje okruh potenciálních programů, na druhou stranu garantuje prodeje. Vlastníky IPR budou řešitelé. Jako perspektivní programy vidí pan Brunet oblast IT, satelitní komunikace, UAV, elektroniky, nové materiály a zejména všechny typy robotiky. Zde vidí největší možnosti pro menší země. AOBP sleduje vývoj a průběžně jedná s MO a dalšími zahraničními subjekty o možnostech, jak využít uvolňované zdroje. Například 3.10.2017 bude jednat na MO o možnostech společných programů s rakouským představitelem. Zájemci o zapojení do programů, ale i zájemci o bližší informace se mohou registrovat u Ing. Švarce (svarc@aobp.cz), který bude podle zájmu jednotlivých firem koordinovat jednání k EDIDP a dalším programům EU a poskytovat potřebné informace.