EU 26/23 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků ; T: 27.2.2023

3.2.2023
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí ke Kotačnímu zákonu – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu.

Veřejné kotování je pro společnosti v EU, zejména pro malé a střední podniky, těžkopádné a nákladné. Odrazuje je od získávání finančních prostředků na kapitálových trzích, což znamená, že přicházejí o výhody plynoucí ze vstupu na burzovní trh – tzn. širší investorskou základnu, vyšší růst a tvorbu pracovních míst. Cílem této iniciativy je zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu.

V příloze naleznete dokumenty – EU 26_23 EK Návrh směrnice COM(2022)760  a EU 26_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 27. 2. 2023.