Dopady krize na Ukrajině na OBP

6.11.2014
David

Dne 4. listopadu 2014 se na půdě Senátu České republiky v gesci předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františka Bublana uskutečnil kulatý stůl s názvem „Evropská politika a důsledky ukrajinské krize“. Ke slovu se dostali zástupci státní správy, včetně prvního náměstka MZV Petra Druláka a politického ředitele MO Jana Jireše, dále nezávislí odborníci generálové Andor Šándor a Jiří Šedivý a v neposlední řadě také prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a další hosté. Rozdílné názory zazněly při hodnocení sankcí, kde průmysl ústy Jiřího Hynka vnímá dopady velmi negativně, jakož i přemíru regulace EU v oblasti duálních technologií. Ta postupně umenšuje konkurenceschopnost evropského průmyslu. Otázkou je, do jaké míry si je ochotna politická representace připustit hospodářské důsledky přemíry regulace a krize při deklarovaném uspokojení s „politickým úspěchem“ dosavadních kroků EU. Obzvláště po zveřejnění hospodářských výsledků Německa, které se propadá do recese. K očekávaným přímým dopadům na naše firmy tak můžeme připočítat i dominový efekt, neboť řada našich firem dodává do Ruska jako subdodavatelé přes firmy v Německu, Itálii apod. Velkým otazníkem také zůstává, jaké kroky by v případě rozšíření sankcí přijalo Rusko jako odvetu. To již přijalo politiku „importozameněnija“, což v reálu znamená vybudování domácí alternativy evropským dodavatelům a nemožnost návratu na tyto trhy po normalizaci vztahů s Ruskem. Ani to však není zadarmo a jednoduché. Doufejme tedy, že politici na obou stranách najdou moudřejší, než ekonomicky sebelikvidující řešení krize na Ukrajině.

Fotografie z kulatého stolu naleznete zde: http://aobp.rajce.idnes.cz/Kulaty_stul_k_Ukrajine_v_Senatu_-_2014/#