Dne 11. listopadu 2018 odešel Paul Rausnitz

12.11.2018
Alice Štysová

Se zármutkem jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí jedné z nejvíce respektovaných osobností Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Paula Rausnitze.  Jeho osobní nasazení při záchraně podniku Meopta Přerov, z níž vybudoval, z krachujícího podniku, prosperující firmu globálního významu, ale i příkladný život statečného muže, bojovníka proti fašismu, vojáka, vlastence, zůstane velkou inspirací a odkazem pro další generace. Pro nás, kteří jsme ho znali, měli to štěstí s ním pracovat nebo pouze sdílet jeho životní zkušenosti, zůstane navždy uchována v našich srdcích památka na jeho inspirativní život.

Jménem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR si dovoluji vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým a vyslovit čest jeho památce.

 Jiří Hynek

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR