Čeští a švédští zbrojaři hodlají více spolupracovat

30.11.2012
David

Zhoršující se podmínky na domácím i evropském trhu s obranným materiálem, ale i zostřený konkurenční boj na globálních trzích, nutí obranný a bezpečnostní průmysl hledat nové alternativy, jak přežít zlé časy. Škrty v obranných rozpočtech neumožňují jeho udržení pouze domácími akvizicemi. Přitom se jedná o průmysl, který představuje vysoký podíl práce inženýrů, zaměstnává tisíce lidí v regionech a zejména hraje důležitou roli při zajišťování bezpečnosti státu. Jeho ztráta by přinesla nejen ekonomické dopady, ale v případě potřeby by jeho znovuoživení nebylo reálné. Tuto skutečnost si představitelé obou průmyslových entit uvědomují a hledají cesty, jak nepříznivou situaci řešit.

Jedno z řešení spočívá v posilování mezinárodní kooperace. Významné dodávky švédských firem do AČR včetně pronájmu nadzvukových letounů, přímo vybízejí k posilování vazeb se švédskými partnery. Vojáci jsou již do určité míry na švédských dodávkách závislí. A podle slov vojáků existuje se švédskými systémy spokojenost. Pokud k tomu připočítáme dlouholetou tradici zbrojní výroby v obou zemích, která je předpokladem kvalitní a spolehlivé produkce, není překvapením, že se asociace obranného a bezpečnostního průmyslu obou zemí dohodly na uzavření dohody o spolupráci. Nutno přiznat, že švédský průmysl se může pochlubit většími objemy výroby, širším portfoliem v oblasti produkce zbrojních systémů i silnější podporou státními institucemi. Téměř 70 % produkce je schopen exportovat a to i díky speciální vládní exportní agentuře. Český průmysl nabízí konkurenceschopné výrobní kapacity a flexibilitu, umocněnou orientací na duální technologie, což částečně pomáhá vyrovnat výkyvy v poptávce zejména na domácím trhu.

K podpisu dohody prezidenty obou asociací došlo dne 27.11.2012 na švédském velvyslanectví v Praze. Za ČR dohodu podepsal Jiří Hynek, za Švédsko Jan Pie. Přítomna byla švédská velvyslankyně Annika Jagander, zástupce náčelníka generálního štábu gen. Bohuslav Dvořák, ale i představitelé řady českých a švédských firem. Druhý den se uskutečnil odborný seminář, na kterém se hledaly konkrétní možnosti spolupráce v rovině asociací, ale zejména mezi jednotlivými firmami. Semináře se zúčastnilo 53 představitelů obranného průmyslu z 28 firem obou zemí, jejichž eventuální navázání partnerských vztahů bylo hlavním cílem semináře.