Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu

21.9.2016
Alice Štysová

Dne 16.9.2016 se od 10:00 v ostravském Brick Housu v oblasti Dolních Vítkovic uskutečnila konference na téma „Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu“. Organizátory této konference bylo Ministerstvo obrany ČR, Jagello 200, pořadatelé Dnů NATO a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Účast na této konferenci byla vysoká, dorazili zástupci nejen členských firem AOBP ČR.

Cílem této konference bylo v návaznosti na I. a II. vyzbrojovací konferenci (2014 a 2015) představit odborné veřejnosti a zástupcům obranného a bezpečnostního průmyslu ČR záměry MO ČR v oblasti rozvoje průmyslové spolupráce k zajištění obranyschopnosti státu. Konkrétní formy spolupráce byly představeny jak z pohledu podpory obranného průmyslu jako klíčového partnera pro zajištění obrany, tak i z pohledu přístupu MO ČR k realizaci strategických akvizic.

Konference byla rozčleněna do několika bloků, kdy se v úvodním slově představil Mgr. Daniel Koštoval, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO; Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000; Ing. Pavel Šalanda, víceprezident AOBP ČR a genpor. Ing. Jiří Baloun, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. První blok byl věnován hlavním výzvám v oblasti rozvoje a schopností AČR plánům rezortu MO v oblasti rozvoje vyzbrojování a spolupráci s obranným a bezpečnostním průmyslem. Řečníky zde byli Mgr. Daniel Koštoval, náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO; Ing. Josef Mikulka, zástupce Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO a PhDr. Jan Jireš, Ph.D., ředitel Odboru obranné politiky, Sekce Obranné politiky a strategie MO.

Druhý blok se zabýval schopnostmi obranného průmyslu ČR a jejich významem pro obranyschopnost státu ve vztahu k hlavním plánovaným vyzbrojovacím projektům v oblasti budování klíčových schopností AČR. Zde se svými příspěvky vystoupili plk. Ing. Miroslav Hlaváč, ředitel Odboru rozvoje pozemních sil, Sekce rozvoje a plánování schopností MO; plk. Ing. Ondřej Rejman, vedoucí Oddělení taktického letectva, Odbor rozvoje vzdušných sil, Sekce rozvoje a plánování schopností; plk. Ing. Josef Knedla, zástupce ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů a plk. Ing. Jaroslav Schön, náčelník Odboru řízení logistiky, Agentura logistiky. V neposlední řadě nesměly chybět ani příspěvky zástupců členských firem AOBP ČR. Byl to Ing. Lubomír Kovařík, generální ředitel České zbrojovky, a.s., Ing. Jan Štechr, výkonný víceprezident AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Ing. David Pipal, obchodní ředitel TATRA TRUCKS a.s. a M.Sc. Martin Brož, předseda sekce C4ISTAR Rady ředitelů AOBP ČR.

img_5854             img_5866              img_5869