Česko-švédské dny obranného průmyslu v Praze

26.9.2017
Kristýna Helm

Vážení členové, 

ve dnech 9.-11. října 2017 se v Praze uskuteční česko-švédské dny obranného průmyslu. Program naleznete v příloze. Firem se týkají akce dne 9.10. od 18,00 hodin a 10.10. od 9,30 hodin do 13,30 hodin. Odpolední program – návštěvy proběhne podle dohovoru MO s jednotlivými firmami.

Řada firem se již registrovala u organizátora akce a není třeba opětovně registrovat (viz seznam firem v příloze), další tak mohou stále učinit přímo u pana Šlechty z MO, tel: 724006768 email: slechtao@army.cz. Prezentace firem je možné realizovat v délce 5 minut. Dále zašlete organizátorovi krátký popis firmy – viz popisy v přiloženém programu. Švédska strana požádala o prezentaci možností pro průmyslovou spolupráci jednotlivými firmami, tedy jaké možnosti jednotlivé firmy nabízejí (How to succeed in the industry cooperation” – Case studies on how to find partners, how to cooperate, what not to underestimate – and how to develop the cooperation long-term”). V této souvislosti připomínáme připravované financování z prostředků EU (PADR, EDIDP) a podmínku vytvoření mezinárodních konsorcií za účasti minimálně dvou států, o kterých jsme již informovali.