Kategorie "AOBP informuje"

DEFEA 2023 Atény

Vážení členové, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se koná 9.-11.5.2023 v Athénách v případě, že by byl veletrh částečně hrazen např. z Projektu ekonomické diplomacie. Níže přikládáme informace k

Více

Dotovaná plocha na veletrh Defence & Security Bangkok

Vážení členové, informujeme, že veletrh Defense & Security, který se bude konat 29. 8. –⁠ 1. 9. 2022 v Bangkoku je zařazen do seznamu českých oficiálních účastí. V rámci české oficiální účasti mohou vystavovatelé využít zdarma plochu na veletrhu na společném českém stánku,

Více

Průzkum SP ČR o ekonomické situaci firem

Vážení členové, jsme si vědomi nelehké situace českých firem, kdy po boji s pandemií Covid-19 dochází k enormnímu nárůstu cen energie a surovin a zároveň podniky čelí dopadům války na Ukrajině. Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás proto dovolujeme

Více

Pozvání na workshopy VIAVIS a.s. –⁠ kyber čtvrtek 7. 4. 2022

Vážení členové,  dovolte, abychom vás pozvali na další ze série bezplatných workshopů, které pořádá společnost VIAVIS a.s. Kyber čtvrtky 7. 4. 2022 od 9:30 do 10:30 proběhne workshop ZÁLOHY – jak je navrhnout a otestovat. Více informací včetně možnosti přihlášení najdete zde.

Více

Účast na veletrhu BSDA22

Vážení členové, informujeme o možnosti účastnit se nejvýznamnějšího vojenského veletrhu na Balkáně, Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition (BSDA) 2022, který se uskuteční 18.–20. 5. 2022 v rumunské Bukurešti. Stále jsou k dispozici prostory v rámci národního stánku, které

Více

Pozvánka na online workshop Servisní smlouvy u IT projektu

Vážení členové, informujeme, že 30. března 2022 od 9:30 do 11:30 hodin proběhne prostřednictvím MS Teams online workshop Servisní smlouvy u IT projektu, který pořádá společnost VIAVIS a.s. Uzávěrka registrací je 28. března 2022 v 16 hodin. Více informací o workshopu

Více

Pozvánka na veletrh Aerospace & Defence Meetings 2022 v Rzeszově

Informujeme o možnosti zvýhodněné účasti na veletrhu Aerospace & Defence Meetings 2022 pro letecký a obranný průmysl s agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu CzechTrade, který je oficiálním partnerem této akce. Akce se bude konat ve dnech 27.–29. 9. 2022 v polském

Více

Oznámení o úmrtí

Vážení členové, kolegové a přátelé,  velice neradi vám předáváme tuto smutnou zprávu. Náš kolega přítel a velký nestor vojenského letectva plukovník Ing. Antonín Mohelník nás navždy opustil 9. března 2022. Přikládáme parte se všemi potřebnými informacemi o smutečním obřadu. Věnujte prosím panu plukovníkovi

Více

Zrušení veletrhu DEFEXPO 2022

Vážení členové,  informujeme, že veletrh DEFEXPO 2022, který se měl uskutečnit v termínu 10.–⁠14. března 2022 v indickém Gandhinagaru, byl přeložen na neurčito. Více informací najdete na tomto odkazu, kde je vyjádření indického ministerstva obrany.

Více

Pomoc Ukrajině – transparentní účet

Vážení členové,  informujeme, že na pomoc Ukrajině byl zřízen transparentní účet. Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Přikládáme

Více