Kategorie "AOBP informuje"

Oznámení o úmrtí

Vážení členové, kolegové a přátelé,  velice neradi vám předáváme tuto smutnou zprávu. Náš kolega přítel a velký nestor vojenského letectva plukovník Ing. Antonín Mohelník nás navždy opustil 9. března 2022. Přikládáme parte se všemi potřebnými informacemi o smutečním obřadu. Věnujte prosím panu plukovníkovi

Více

Zrušení veletrhu DEFEXPO 2022

Vážení členové,  informujeme, že veletrh DEFEXPO 2022, který se měl uskutečnit v termínu 10.–⁠14. března 2022 v indickém Gandhinagaru, byl přeložen na neurčito. Více informací najdete na tomto odkazu, kde je vyjádření indického ministerstva obrany.

Více

Pomoc Ukrajině – transparentní účet

Vážení členové,  informujeme, že na pomoc Ukrajině byl zřízen transparentní účet. Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Přikládáme

Více

Pozvání na workshopy VIAVIS a.s. –⁠ kyber čtvrtek 24. 2. 2022

Vážení členové,  dovolte, abychom vás pozvali na další ze série bezplatných workshopů, které pořádá společnost VIAVIS a.s. Kyber čtvrtky 24. 2. 2022 od 9:30 do 10:30 proběhne workshop Forenzní zkoumání digitálních stop. Více informací včetně možnosti přihlášení najdete zde.

Více

Prezentace českého leteckého a obranného průmyslu v rámci AEROS Maribor

Vážení členové, obracíme se na vás v návaznosti na plánovaný projekt ekonomické diplomacie ZÚ Lublaň v letošním roce, který by bylo možné využít jako follow-up společného loňského projektu. Dovolujeme si vás požádat o případné vyjádření zájmu o akci. Jde sice

Více

Setkání s nákupčími agentur OSN ve Vídni

Vážení členové, dovolujeme si vám nabídnout jedinečnou možnost účasti na setkání s nákupčími agentur OSN. Akce se bude konat ve Vídni ve dnech 26. a 27. dubna 2022. Cílem akce je seznámit české firmy s možnostmi dodávek do OSN. Plánována je

Více

Webinář EDA o evropské obranné standardizaci

Vážení členové,  Evropská obranná agentura (EDA) organizuje pilotní webinář o evropské obranné standardizaci, který se uskuteční online 15. března 2022. Webinář by měl poskytnout náhled do nejnovějšího vývoje na poli obranné standardizace a umožnit sdílení vědomostí, zkušeností a „best practices“ v rámci

Více

Meeting Point CzechTrade 2022

Informujeme, že 15. a 16. února 2022 proběhne další Meeting Point CzechTrade. Přímo do Prahy přijedou po dvou letech ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade, aby vám, exportérům, naživo pomohli řešit obchodní aktivity v téměř šedesáti zemích z celého světa. Konzultace poskytnou také odborníci

Více

Veletrh KADEX 2022 s podporou PROPED a CzechTrade

Vážení členové,  ve dnech 25.–⁠28. 5. 2022 se bude v kazašském Nur-Sultanu konat veletrh KADEX 2022. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu spolu s CzechTrade zarezervovalo výstavní plochu v pavilonu č. 1 (jedná se o čísla stánků 112, 114, 115 a 116). Jedná

Více

Pour féliciter 2022

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, kolegové, přátelé, milí návštěvníci našich webových stránek.  Dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2022.  RNDr. Jiří Hynek prezident AOBP ČR  

Více