Author Archive

Business Accelerator and Matchmaking (BAMM)

DG DEFIS vyhlásilo tento týden Framework Contract (FwC) o Business Accelerator and Matchmaking (BAMM) v rámci programu EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). Další informace naleznete na EU Funding & Tenders Portal. Business Accelerator si klade za cíl posílit znalosti začínajících

Více

Výsledky výzev Evropského obranného fondu pro rok 2023

Vážení,  rádi bychom, Vás informovali, že ve středu 16. května 2024 Komise zveřejnila seznam úspěšných návrhů v rámci Evropského obranného fondu (EDF) 2023. Celkem bylo podpořeno 54 společných projektů a mezi společnosti v Unii a Norsku poputuje přes 1 miliardu EUR. Vybraná

Více

EDF 2024 – Matchmaking

Here you can find a complete table of contacts – EDF 2024 – matchmaking You can fill out our form here.

Více

Informační dny Evropského obranného fondu

Informační dny Evropského obranného fondu proběhnou hybridně ve dnech 28.-29. května 2024 v Bruselu. Součástí informačních dnů bude kromě představení EDF, podrobného vysvětlení vnitřních mechanismů výzev i představení nových programů podpory obranného průmyslu. Jeden celý den je vyčleněn na matchmaking.

Více

EDF Infoday: Shrnutí

Vážení, uveřejňujeme slíben shrnutí Národního informačního dne Evropského obranného fondu. Včera, v pondělí 8.4.2024, se nás v prostorách DAP sešlo více než osmdesát. Doufáme, že akce pro Vás byla přínosná a máte chuť vrhnout se do evropských programů. Pod tímto

Více

Zveřejnění Evropské strategie pro obranný průmysl

Vážení členové, Rádi bychom Vás informovali o zveřejnění vůbec první Evropské strategie pro obranný průmysl (EDIS). Strategie nastiňuje výzvy, kterým v současnosti čelí Evropská technologická a průmyslová základna(EDTIB), ale také příležitost využít její plný potenciál a vytyčuje směr pro příští

Více

EDF: Next-Generation Cooperative Cyber Range

Vážení členové, Rádi bychom Vás informovali o možnosti zapojit se do připravovaného projektu Evropského obranného fondu (EDF) s tématem Next-Generation Cooperative Cyber Range. Estonská strana se připravuje koordinovat podání návrhu právě na tuto chystanou výzvu. Nyní probíhá fáze tvoření konsorcia, které

Více

Defence Equity Facility (DEF)

Vážení členové, Rádi bychom Vás informovali, že v pátek 12. ledna 2024 Evropská komise společně s Evropským investičním fondem (EIF) spustili kapitálový nástroj na podporu inovací v oblasti obrany. Spuštěná Defence Equity Facility (DEF) představuje nástroj, pomocí kterého bude Evropská komise nabízet financování

Více

Posunutí deadline: Evropská obranná průmyslová strategie

Vážení členové,  Obracíme se na vás v rámci procesu konzultací se o Evropské obranné průmyslové strategii (EDIS). Dovolujeme si Vás informovat, že termín pro podání písemných příspěvků se posouvá z 29. prosince na 8. ledna 2024. Veškeré potřebné informace naleznete

Více

Evropská obranná průmyslová strategie

Vážení členové, Rádi bychom Vás informovali o spuštění konzultací Evropské komise s evropským obranným průmyslem na Evropské obranné průmyslové strategii (EDIS). Cílem Komise je vypracovat v souvislosti s evropským Strategickým kompasem dokument zaměřený na rozvoj Evropské obranné technologické a průmyslové základny

Více