Author Archive

Připomínkování zákonů

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve

Více

Nový materiál v eKLEP

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál v eKLEP: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů Doplňuje se

Více

Workshop EDA s obranným průmyslem

Vážení členové, informujeme o akci workshop EDA (Evropská obranná agentura) s obranným průmyslem, který se uskuteční hybridní formou 25. listopadu 2022 od 9 do 14 hodin v sídle EDA v Bruselu a online prostřednictvím platformy WebEx. V případě zájmu se registrujte na

Více

Tisková zpráva AOBP k FFF 2022

Vážení členové, v příloze zasíláme tiskovou zprávu AOBP k veletrhu Future Forces Forum 2022. Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na vás.

Více

Pozvánka na Future Forces Forum 2022 + stánek AOBP ČR

Vážení členové, dovolte, abychom vás pozvali na veletrh Future Forces Forum 2022, který se uskuteční ve dnech 19. až 21. října 2022 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech. V příloze naleznete elektronickou pozvánku AOBP, jejíž stánek č. 301 najdete v hale

Více

Připomínkování zákonů: 166/22 Zákon o zbraních a střelivu;T: 24.10.2022

Vážení členové, dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Zákon o zbraních a střelivu. Nový zákon o zbraních a střelivu celkově modernizuje právní rámec nakládání se zbraněmi, a to jak z právního, tak i technického hlediska; přitom ale nový zákon

Více

Podpora projektů EDF ze strany MO ČR

Vážení členové, Ministerstvo obrany ČR může vybraným projektům EDF vyjádřit podporu formou Letter of Intent. Žádost posuzuje MO ČR v součinnosti s AČR. Pokud máte zájem o posouzení projektu, jehož konsorcia jste lídrem či členem, postupujte dle následujícího postupu: Nejpozději do 24.

Více

DEFEA 2023 Athény –⁠ PROPED

Vážení členové, obracíme se na vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se bude konat 9.–⁠11. 5. 2023 v Athénách. Na veletrh plánuje ZÚ Athény potenciální PROPED. ZÚ Athény by uhradil plochu o velikosti 50

Více

Prezentace českých firem v Bulharsku

Vážení členové, informujeme, že 5. 10. 2022 se v bulharské Sofii uskuteční projekt ekonomické diplomacie (PROPED), který koordinuje AOBP společně se ZÚ Sofie za podpory MO ČR. V plánu je v úterý 4. 10. přílet a příprava, ve středu 5. 10. samotná

Více

Canadian Defence Marketplace

Vážení členové, informujeme, že 3. listopadu 2022 se bude konat akce Canadian Defence Marketplace (CDM), v rámci které je možnost domluvit si schůzky s vládními činiteli i představiteli byznysu. CDM je nová a inovativní globální platforma, která propojuje průmysl a

Více