Author Archive

Nabídka kurzů IT a měkkých a manažerských dovedností

Vážení členové, Nabízíme možnost zajímavých online školení pro vaše zaměstnance, v oblasti obecného IT, specializovaného IT a měkkých a manažerských dovedností. Tyto kurzy jsou určeny primárně pro již zapojené firmy do projektu vzdělávání AOBP, výzvy č. 110. Kapacita však umožňuje přihlásit

Více

Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Přezkumu pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit: https://www.komora.cz/legislation/eu-83-21-prezkum-pravidel-pro-vyvoz-strelnych-zbrani-a-opatreni-pro-jejich-dovoz-a-tranzit-t-28-6-2021/ . K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku. Přezkum se zabývá tím,

Více

Připomínkování zákonů

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály k připomínkování: 1. Novela vyhlášky v souvislosti s přijetím novely z. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, a z. č. 242/2016 Sb., celního zákonaPředkládaný návrh vyhlášky je doplněním návrhu zákona, kterým

Více

IDEX 2021 – Tisková zpráva

Česká republika se opět bude prezentovat pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva obrany České republiky na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEX 2021. Veletrh se koná od 21. do 25. února 2021 v Abu Dhabi.

Více

Smuteční oznámení

Vážení členové, sdělujeme smutnou zprávu, že v pátek 1.1.2021 nás náhle opustil pan Dalibor Hronec ve věku 71 let. Pan Hronec byl zakladatelem členské společnosti AOBP AUDIOPRO s.r.o., byl to velmi aktivní člověk plný pozitivní energie. Tímto jeho rodině, všem

Více

111/20 Návrh vyhlášky o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na materiál s názvem: „Návrh vyhlášky o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbrání“. Důvod předložení: Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem

Více

Dotazník k potřebám firem OBP v oblasti financování exportu

Vážení členové, Na základě vašich častých podnětů jsme s vedením České exportní banky sestavili dotazník, který pomůže přiblížit Vaše potřeby v oblasti financování exportu a zahraničních investic. Na základě výstupu z tohoto dotazníku bude AOBP jednat s ČEB o dalších možnostech financování exportu a

Více

NERUŠTE ARMÁDNÍ ZAKÁZKY, VARUJE AOBP

Před bezhlavým rušením armádních zakázek v důsledku současné krize varuje Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jejich zastavení by mělo fatální dopad na český obranný průmysl, přineslo by masové propouštění a bylo likvidační pro státní i soukromé společnosti obranného

Více

GICAT – EDIDP 2020

Vážení členové, v příloze zasíláme seznam 6 francouzský společností, členských firem partnerské asociace GICAT (French Land Defense and Security Industry Association), které hledají partnery do projektů EDIDP 2020.

Více

Nabídka dezinfekčního zařízení členům AOBP

Vážení členové, rádi bychom Vám přednostně nabídli dezinfekční zařízení pro boj s COVID-19 od členské společnosti Dekonta CBRN s.r.o. V příloze naleznete produktové listy zařízení využitelných  pro desinfekci osob, zařízení, automobilů, technologií a dalších objektů. Uvedené technologie vznikly v rámci „Bezpečnostního výzkumu

Více