Author Archive

Pozvání na recepci u dánského pavilonu v rámci veletrhu FFF 2022

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na recepci u dánského pavilonu (hala 3, č. 322), která se uskuteční v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition ve středu 19.10.2022 od 15:00 hod.  Na recepci budou zástupci dánských společností, které se veletrhu

Více

Kulatý stůl „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“

Vážení členové, AFCEA ve spolupráci s AOBP a Ministerstvem obrany ČR pořádá odborný kulatý stůl na téma: „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“. Akce se uskuteční v rámci Future Forces Forum 20. října od

Více

Pozvánka na Číši vína v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na Číši vína, která se uskuteční ve čtvrtek 20.10.2022 od 11:00 hod na stánku AOBP ČR Hala 3, č. 301 u příležitosti podpisu Memoranda of Understanding se španělskou asociací AESMIDE. Za španělskou asociaci budou

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

DEFEA 2023 Atény

Vážení členové, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se koná 9.-11.5.2023 v Athénách v případě, že by byl veletrh částečně hrazen např. z Projektu ekonomické diplomacie. Níže přikládáme informace k

Více

Průzkum SP ČR o ekonomické situaci firem

Vážení členové, jsme si vědomi nelehké situace českých firem, kdy po boji s pandemií Covid-19 dochází k enormnímu nárůstu cen energie a surovin a zároveň podniky čelí dopadům války na Ukrajině. Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás proto dovolujeme

Více

Připomínkování: 9/22 Novela někt. zákonů v oblasti zahr. obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Předkládaná úprava obsahuje novou úpravu týkající se elektronických formulářů žádostí

Více

Webinář – Taiwan Excellence: Posouvání hranic inteligentní výroby

Vážení členové, Potřeby průmyslu České republiky formují jedinečné propozice pro potenciální využití výhod spojení s tchajwanskými společnostmi, ke kterým se řadí světoví lídři na poli produkce nejdůležitějšího vybavení pro moderní výrobní systémy. Z tohoto důvodu připravila Tchajwanská kancelář zahraničního obchodu (Bureau of

Více

Připomínkování zákonů

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály k připomínkování: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu vyhlášky je zefektivnění plnění povinností NBÚ  při

Více