Author Archive

Smuteční oznámení

Vážení členové, sdělujeme smutnou zprávu, že v sobotu 3. prosince 2022 nás ve věku 84 let opustil pan Ing. Jiří Nepovím. Tímto jeho rodině, všem příbuzným a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast. Poslední rozloučení proběhne v sobotu 10. prosince 2022 v

Více

Panelová diskuze “ The World we face – EU as a stronger security provider“

Vážení členové, rádi bychom Vás pozvali na panelovou diskuzi na téma “ The World we face – EU as a stronger security provider“, která se uskuteční v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition ve středu 19.10.2022 od 13:30 hod. V přiloženém

Více

Pozvání na recepci u dánského pavilonu v rámci veletrhu FFF 2022

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na recepci u dánského pavilonu (hala 3, č. 322), která se uskuteční v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition ve středu 19.10.2022 od 15:00 hod.  Na recepci budou zástupci dánských společností, které se veletrhu

Více

Kulatý stůl „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“

Vážení členové, AFCEA ve spolupráci s AOBP a Ministerstvem obrany ČR pořádá odborný kulatý stůl na téma: „Požadavky na technologie a spolupráci v oblasti ICT u projektů pro Armádu ČR a MO“. Akce se uskuteční v rámci Future Forces Forum 20. října od

Více

Pozvánka na Číši vína v rámci veletrhu Future Forces International Exhibition

Vážení členové, v příloze zasíláme pozvánku na Číši vína, která se uskuteční ve čtvrtek 20.10.2022 od 11:00 hod na stánku AOBP ČR Hala 3, č. 301 u příležitosti podpisu Memoranda of Understanding se španělskou asociací AESMIDE. Za španělskou asociaci budou

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

Pozvánka na konferenci „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“

Vážení členové, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá konferenci na téma „Evropský obranný fond a podpora exportních aktivit českého obranného a bezpečnostního průmyslu 2023“. Ta se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10:00

Více

DEFEA 2023 Atény

Vážení členové, obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření případného zájmu vystavovat na veletrhu DEFEA 2023, který se koná 9.-11.5.2023 v Athénách v případě, že by byl veletrh částečně hrazen např. z Projektu ekonomické diplomacie. Níže přikládáme informace k

Více

Průzkum SP ČR o ekonomické situaci firem

Vážení členové, jsme si vědomi nelehké situace českých firem, kdy po boji s pandemií Covid-19 dochází k enormnímu nárůstu cen energie a surovin a zároveň podniky čelí dopadům války na Ukrajině. Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás proto dovolujeme

Více

Připomínkování: 9/22 Novela někt. zákonů v oblasti zahr. obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Předkládaná úprava obsahuje novou úpravu týkající se elektronických formulářů žádostí

Více