Author Archive

Česko- turecké průmyslové fórum při veletrhu IDET

Vážení členové, AOBP organizuje při spolupráci s BVV, MO a GŠ AČR Česko-turecké průmyslové fórum, které se bude konat v rámci veletrhu IDET v úterý 31.5. od 15 do 17 hod. V rámci této akce bude po úvodním zahájení možnost

Více

Veletrh MSPO Kielce s podporou NOVUMM

Vážení členové, ve dnech 5. – 8.9. se bude v Polsku konat veletrh MSPO Kielce, který je v tuto chvíli zařazen do seznamu veletrhů NOVUMM s podporou pro malé a střední podniky. Vzhledem k tomu, že je zatím nízký zájem

Více

Česko-španělský průmyslový seminář a B2B setkání

Vážení členové, AOBP ve spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá seminář a B2B setkání firem na téma Bezpečnostní a obranný průmysl v ČR a ve Španělsku v praxi, s rozšířením o Latinskou Ameriku. Seminář se bude

Více

Veletrh OFSEC v Ománu s možnou podporou NOVUMM

Vážení členové, AOBP zvažuje zařazení veletrhu OFSEC – Oman Fire, Safety and Security Expo, který se bude konat v Maskatu 9.-11.10.2017, do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: Fire and Protection Commercial Security

Více

Možnost uspořádání průmyslového dne v agentuře NSPA

Vážení členové, v koordinaci s českým zastoupením při NATO nabízíme možnost uspořádat průmyslový den v agentuře NSPA (NATO Support and Procurement Agency), v rámci něhož by měly firmy možnost prezentovat se přímo v NSPA a případně sjednat i bilaterální jednání

Více

Možnost zapojení do studie NIAG

Vážení členové, informujeme Vás o možnosti zapojení do studie NIAG (NATO Industry Advisory Group) na téma „Concepts and Rationale for Contracting for Logistics Capability on NATO Armaments and Support Programs„. Detaily týkající se studie, zapojených zemí a způsobu financování najdete

Více

Projekty ekonomické diplomacie na rok 2017

Vážení členové, V příloze zasíláme seznam projektů ekonomické diplomacie, které byly schválené na rok 2017. V kategorii obranného průmyslu jsou na rok 2017 projekty zaměřené na regiony Afriky (Čad, Botswana, Mosambik, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Ghana), Blízkého východu a Severní Afriky

Více

Veletrh BSDA v Bukurešti

Vážení členové, rádi bychom vás touto cestou informovali o 7. ročníku veletrhu BSDA, který se bude konat v Bukurešti ve dnech 16. až 18. května 2018.  BSDA 2018 bude mezinárodní výstavou s konferencí věnovanou letectví, obraně, bezpečnosti státu, počítačové bezpečnosti

Více

Cesta NMO do Vietnamu a Filipín

Vážení členové, Náměstek ministra obrany pan Tomáš Kuchta plánuje uskutečnit oficiální cestu do Vietnamu na zasedání česko-vietnamské pracovní skupiny pro obranný průmysl a zúčastnit se veletrhu ADAS 2016 na Filipínách. Cesta se uskuteční ve dnech 24. září až 1. října

Více

OP PIK – Připomínkování

Vážení členové, Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“) pro použití prostředků ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) ve prospěch podnikatelské sféry v působnosti resortu průmyslu a obchodu v období let 2014-2020 návrh

Více