AOBP v Evropském parlamentu

12.2.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že 6. února 2019 se v Evropském parlamentu uskutečnila konference k návrhům Evropské komise na posílení obranného průmyslu EU. Komise uvolňuje na podporu obranného výzkumu a vývoje značné prostředky, což by mělo mít pozitivní dopad na obranný průmysl EU. Jaké důsledky to však může mít v menších zemích? Budou prostředky investovány pouze v nejsilnějších zemích nebo napříč EU?

Na konferenci se k těmto otázkám vyjádřil i představitel AOBP Ing. Dušan Švarc s upozorněními na slabá místa konceptu, zejména na možnost likvidace obranného průmyslu na periferii EU, kde jsou bezpečnostní výzvy nejsložitější. To za předpokladu, pokud by byly veřejné prostředky přiděleny pouze některým „evropským šampiónům“, kteří by s jejich pomocí získali výhodu oproti konkurenci. Tím by se vytvořila závislost většiny zemí EU na zbrojních dodávkách několika firem. Na druhé straně je realitou současného globálního trhu, že jeho hlavní představitelé (USA, Rusko, Čína) disponují značnými veřejnými prostředky na obranné programy. Chtějí-li si země EU zachovat určitou míru suverenity a technologickou převahu nad potenciálními protivníky, bez silného obranného průmyslu, a tedy veřejných prostředků, to nebude možné.

Nyní jde o to dosáhnout určité rozumné výše investic do obranného výzkumu a vývoje, aby se dále neprohlubovalo technologické zaostávání za USA a dalšími silnými zeměmi. Zároveň je potřeba minimalizovat riziko dalšího pokřivení obranného trhu veřejnými prostředky. To zase z důvodu zachování menších podniků, které jsou efektivní v řadě speciálních obranných technologií. Jedná se o poměrně delikátní situaci, hledání rovnováhy mezi monopolizací a trhem. Nešetrný zásah by mohl vést k likvidaci menších firem nebo na druhé straně k zastavení potřebné konsolidace a zaostávání za dalšími světovými hráči. Výše Evropského obranného fondu je cca 2 miliardy € ročně, je tedy o co hrát.