98/23 Exportní strategie ČR 2023–⁠2033

14.6.2023
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Exportní strategie ČR 2023-2033.

Předkládaný materiál představuje koncepci směřování proexportní politiky v následujících letech. Materiál vznikl v souvislosti s úkolem zpracovat Exportní strategii pro následující období, který byl uložen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v rámci nelegislativních úkolů vlády usnesením vlády ČR č. 377 ze dne 11. května 2022. Předkládaná Exportní strategie reflektuje priority vlády ČR vyjádřené v programovém prohlášení z ledna 2022 i v jeho upravené podobě z března 2023.

Hlavními cíli strategie jsou posilování globálních ambicí českých firem, lepší postavení v globálních hodnotových řetězcích a diverzifikace exportu. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 6. 2023. Materiál naleznete zde.