98/20 Novela zákona o kybernetické bezpečnosti; T: 24. 8. 2020

5.8.2020
Daniel Svoboda

Vážení připomínkovatelé,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál: „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů“.

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je provedení adaptace Aktu o kybernetické bezpečnosti (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA, o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013) do národního právního řádu . Akt o kybernetické bezpečnosti stanovuje, že některé oblasti právní úpravy budou dodefinovány na národní úrovni. Jedná se zejména o stanovení vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti a správní delikty za jednání v rozporu s nařízením (Aktem o kybernetické bezpečnosti). Materiál je k dispozici zde. Připomínky zasílejte prostřednictvím formuláře umístěného na webu u materiálu na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2020