50/20 Implementační plány programu Digitální Česko; T: 14.5.2020

11.5.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

zasíláme vám k připomínkám materiál, který naleznete zde. Program Digitální Česko je převratný projekt, který má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány implementační plány, které sumarizují jednotlivé cíle a záměry, jimiž se budou naplňovat cíle programu Digitální Česko. Do přípravy a zpracování implementačních plánů byly prostřednictvím RVIS zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. Předložením návrhů implementačních plánů bude zajištěno naplňování cílů programu Digitální Česko a současně se jejich předložením plní bod II 1. b) z usnesení vlády č. 255 ze dne 15. dubna 2019. V případě dotazů kontaktujte Miluši Kohoutkovou, tel. 266 721 415, mobil 724 613 980, email pripominkovani@komora.cz