40/20 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

15.4.2020
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/40-20-narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ceske-republiky-2021-t-21-4-2020/.

Národní politika představuje zastřešující strategický dokument na národní úrovni pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací v České republice, jehož existence je rovněž podmínkou pro možnost čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v daném programovém období (aktuálně pro období 2021 – 2027).

Své připomínky zasílejte na email pripominkovani@komora.cz