Business Accelerator and Matchmaking (BAMM)

4.6.2024
Václav Syruček

DG DEFIS vyhlásilo tento týden Framework Contract (FwC) o Business Accelerator and Matchmaking (BAMM) v rámci programu EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). Další informace naleznete na EU Funding & Tenders Portal.

Business Accelerator si klade za cíl posílit znalosti začínajících a rozvíjejících se společností o potřebách koncových uživatelů v oblasti obrany. Pomůže také zlepšit přístup společností k financování, poskytne společnostem počáteční financování ve výši 65 000 EUR na společnost a příležitosti k setkání s dalšími investory.

Matchmakingové akce navíc posílí propojení společností s koncovými uživateli, investory a dalšími společnostmi. První kolo EUDIS Business Accelerator podpoří 20 společností a jeho zahájení je plánováno na konec roku 2024. Ambicí je v následujících letech zvýšit podporu dalším společnostem.

EUDIS Matchmaking podporuje implementaci Defence Equity Facility. Umožní malým a středním podnikům a malým podnikům se střední kapitalizací rozvoj podnikání při zlepšování jejich přístupu k financování, obchodním partnerům a koncovým uživatelům. Společnosti, které se připojí k EUDIS Matchmaking, budou mít příležitost účastnit se matchmakingových akcí v celé EU, do kterých budou zapojeni investoři, vládní zástupci a korporace. EUDIS Matchmaking vytvoří online platformu na podporu rozvoje inovačního ekosystému a usnadnění vytváření sítí. EUDIS Matchmaking rovněž poskytne investorům budování kapacit, které jim umožní nahlédnout do obranného trhu a technologií, a poskytne společnostem přizpůsobenou podporu při prezentacích.

Maximální limit pro všechny aktivity v rámci rámcové smlouvy na období 2024–2028 je 30 000 000 EUR.

Termín pro podání nabídek pro tuto výzvu je 19. srpna 2024.