Nový materiál v eKLEP

15.11.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál v eKLEP: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Doplňuje se právní úprava vyhlášky o rozsah údajů o využívání licenčního potvrzení, rozsah údajů o využívání licence a rozsah požadovaných údajů k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu.

Pokud byste chtěli k materiálu uplatnit připomínky prostřednictvím HK ČR, zašlete je s využitím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 11. 2022.