143/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky; T: 29. 9. 2020

15.9.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vám zaslat nový materiál k připomínkování: „143/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky“

Navrhované změny ve vyhláškách navazují na návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910), na změnu koncepce tzv. formulářových podání v § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., jakož i na poznatky z aplikační praxe Celní správy České republiky. Materiál včetně formuláře naleznete zde. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 9. 2020.