111/20 Návrh vyhlášky o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

20.8.2020
Alice Štysová

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit na materiál s názvem: „Návrh vyhlášky o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbrání“.

Důvod předložení:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a zároveň navrhuje zrušení stávající vyhlášky č. 208/2008 Sb., která dosud řešila tuto problematiku. Návrh změny je založen na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2009 Sb. m. s., a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Materiál naleznete zde.

Připomínky zasílejte prostřednictvím formuláře umístěného na webu u materiálu na adresu mailto:pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 9. 2020.