122/20_Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v r. 2019; T: 7. 9. 2020

1.9.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál: „Zprávu o vývoji podnikatelského prostředí v roce 2019“.

Jedná se zprávu o plnění opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí a snižování administrativní zátěže podnikatelů včetně příloh obsahujících programové podpory. Materiál je rozdělen na tři části. První část se věnuje snižování administrativní zátěže při podnikání v roce 2019, druhá část je zaměřená na podporu pro malé a střední podnikatele v roce 2019, třetí část shrnuje plány do budoucna. Materiál naleznete zde. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 9. 2020 do 12 hodin.